×
×
Hledat
×
Košík
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
Přejít do košíku
{{product['nazev']}} {{product['cart_price']}}
Přejít do košíku

Čistič PUR pěny, Den Braven

materiál ostatní
typ / druh zboží chemie interiérová, exteriérová
výrobce / dovozce Silver Line
provedení, specifické vlastnosti multifunkční čistič nevytrvzené PUR pěny
charakteristika produktu rychle rozpouští, nezanechává lepivý film
určeno zejména pro čištění nástojů, nářadí, stavba
poznámka neodstraňuje vytvrzenou pěnu
{{column_name}}
{{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}}
5761002 ks 150 ml 150 dóza 77,61 1 ks 77,61 93,91 skladem 89,21
5761001 ks dóza 500ml 500 dóza 108,94 1 ks 108,94 131,81 skladem 125,22
Poptat {{getAvailabilityDate(row['00kod'])}}
Vybrali jste tyto produkty:
  • {{amount}}x{{getAmount(key)}}
Zatím nebyla vybrána žádná varianta aktuálního produktu
Již máte v košíku:
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
registrujte se a ušetříte! při tomto nákupu přesně {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH
přejít do košíku >
Registrujte se a získejte slevy na každý nákup
registrovat se
Zboží se vždy snažíme dodat co nejrychleji!

Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás

(v případě paletové přepravy do 12:00)

Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám! Rádi Vám poradíme.

+420 387 414 008
  •  Podrobný popis
  •  Diskuze

Čistič PUR pěny Den Braven je chemický čistič na bázi organických rozpouštědel na polyuretanovou pěnu. Používá se k odstranění nevytvrzené PUR pěny. Lze ho použít na potřísněné okolí nebo pracovní nástroje, ale také k čištění aplikační pistole na pěnu v kartuších. Dózu je možné našroubovat na aplikační pistoli a zároveň má rozprašovač na čištění okolí a jiných nástrojů. Nabízí rychlý účinek bez mastného filmu. V naší nabídce naleznete dózy o objemu 150 a 500 ml.

Prodej čističů PUR pěny Den Braven je realizován v ucelené rozměrové řadě. Jednotlivé varianty, základní technická data, aktuální ceny a dostupnosti naleznete výše. Na všech sloupcích v tabulce variant, které obsahují zelenou šipku, je možné filtrovat technická data. To Vám dává možnost lépe vyhledat konkrétní rozměr, průměr, délku či jiný parametr.

Je-li aktuální dostupnost některé z výše nabízených variant Na dotaz či potřebujete-li do Vašeho projektu rozměr, který se v tabulce výše nenachází, poptejte nás prosím. V co nejkratší lhůtě se Vám pokusíme poskytnout cenovou nabídku / zpětné info.

Časově omezená AKČNÍ SLEVA 10% pro registrované zákazníky!

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P261 35Zamezte vdechování aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad

Přidat komentář nebo otázku

Vaše jméno *
Váš e-mail nebo URL
Text komentáře *
Doporučit známému
Poptat produkt

Položky označené * jsou povinné. Při zpracování vámi zaslaných údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace