×

Hledat

×
Košík
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
Přejít do košíku
{{product['nazev']}} {{product['cart_price']}}
Přejít do košíku


Poplastovaná lana

Správný výběr poplastovaných lan ↓

Články

Ocelová lana a jejich použití

Textilní lana a jejich použití

Lana jsou prvky kotevní techniky, které mají široké využití v mnoha oblastech a průmyslových odvětvích. Nejčastěji jsou používány pro stahování, napínání, kotvení, zvedání či na zajištění stability.

Poplastovaná lanka představují pozinkovaná ocelová lana s obalem z PVC. Plastový obal chrání lana před působením vnějších vlivů a zároveň je chráněn materiál před proříznutím lanem.
Tato lana se používají například pro uchycení reklamních billboardů a poutačů, krycích plachet, sítí apod. Používají se také jako vodiče elektrického proudu, popřípadě tam, kde je kladen velký nárok na odolnost vůči povětrnostním vlivům a korozi.

Požadované vlastnosti lana

 • Nosnost lana – nejdůležitější parametr, který se volí na základě velikosti zatížení a požadované bezpečnosti.

 • Bezpečnost lana – dána poměrem jmenovité nosnosti lana a jeho maximálním statickým zatížením.

 • Modul pružnosti lana – s tím souvisí prodlužování lana, důležité u lan s větší délkou. Velikost modulu pružnosti lze určit výpočtem nebo experimentálně, ovlivňuje ho jmenovitá pevnost drátů a velikost zatížení.

 • Kroutící moment lana – lano je stáčené, při jeho zatížení vznikají svislou silou krouticí momenty, které se eliminují protisměrným obtáčením ve výrobě.

Lanko nerezové, DIN 3055, A4, konstrukce 7x7dr.

Variant: 17 2,63 Kč/m 2,17 Kč bez DPH

Lano ocelové ČSN 024320, pozinkované a poplastované

Variant: 19 2,56 Kč/m 2,12 Kč bez DPH

Lano ocelové šestipramenné, zinkované DIN 3060, 6x19dr.+FC

Variant: 6 7,33 Kč/m 6,06 Kč bez DPH

Lanko nerezové, DIN 3060, A4, konstrukce 7x19dr.

Variant: 7 17,68 Kč/m 14,61 Kč bez DPH

Použití lan

 • lana pro stavební průmysl

 • tažná lana pro svislou dopravu při těžbě surovin

 • lana zdvihacích zařízení

 • vyrovnávací lana tažných zařízení

 • lana pro lodní stavitelství

 • vodící a odrazová lana tažných zařízení

 • lana podzemních a povrchových dobývacích zařízení

 • lana pro ropný a plynárenský průmysl

 • lana lanovek a vleků

 • výtahová lana

 • lana pro jiná průmyslová odvětví - automobilový průmysl, letecký průmysl, do dopravních pásů a pneumatik, tzv. kordy, elektrická vedení, ochranné sítě

K výrobě mechanicky namáhaných lan se nejčastěji používá ocel. Slitiny kovů se používají pouze pokud má lano vést elektrický proud. Základem lana je drát, jehož vlastnosti ovlivňují vlastnosti a kvalitu výsledného ocelového lana. Drát pro ocelová lana je vyráběn z uhlíkových ocelí třídy 12 (obsah C je v rozmezí 0,42 - 0,6%).

Na kvalitu drátu má vliv:

 • struktura drátu

 • velikost a množství příměsí v drátu

 • teplota při zpracování drátu

 • velikost a počet povrchových vad drátu vzniklých při válcování nebo tažení

Pokud se používá lano ve venkovním prostředí, tak se povrchově protikorozně upravuje (zinkem). Mnohem vyšší odolnost ve venkovním prostředí i v náročném interiéru mají však lana z nerezové oceli.

Další druhy lan

Ocelová lana

Ocelové lano je stručně řečeno spletenec drátů. Podle toho jak se splete a jak silné či slabé dráty jsou použity, získává lano své přirozené vlastnosti. Samotný spletenec drátů se nazývá pramen, lano je složeno z jednoho či více pramenů a každý pramen poté z několika drátů. Ocelová lana se používají jako vázací, tažná, nosná nebo vlečná. Čím má lano menší počet drátů, tím je tvrdší a méně ohebné, je však odolnější vůči otěru. Naopak lano, které má větší počet drátů, je sice ohebnější, ale také náchylnější na otěr. Smysl vinutí drátů v pramenech může být stejný jako smysl vinutí pramenů v lanech, nebo opačný. Podle toho se rozlišují lana stejnosměrná a protisměrná. Obě varianty mohou být pravé nebo levé. Stejnosměrná lana jsou více náchylná ke kroucení, vykazují však vyšší životnost vlivem menšího opotřebení drátu (dráty se nekříží, dotýkají se v celé délce drátů). Používají se především jako lana nepohyblivá nebo s velmi omezenou pohyblivostí (např. kotevní lana, nosná lana lanových drah apod.).

Konstrukce a parametry ocelových lan

V zápisu konstrukce je uveden počet pramenů a drátků, ze kterých je lano spleteno. Např. 1x19 znamená, že je ocelové lano spleteno z 1 pramene, který obsahuje 19 drátků, jedná se tedy o lano jednopramenné. Konstrukce 6x7 označuje, že lano obsahuje 6 pramenů a každý z nich má 7 drátků, jedná se o lano vícepramenné. U vícepramenných lan může být střední prostor vyplněn takzvanou duší, díky různým druhům duše získává lano jiné vlastnosti.
Zkratka FC značí, že duše lana je z vláken, která se dále dělí na přírodní (NFC) a syntetické (SFC). Středem lana je veden "provázek". Taková lanka se zapisují např. jako 6x7+FC. Zkratka WSC (IWRC) označuje druhou variantu, čím může být lano vyplněno – ocelí nebo dalším lankem (drátem). Doprostřed lanka je přidán další pramen. IWRC znamená, že se doprostřed lanka, tedy do duše, přidá další lanko menšího průměru. Tato lana se zapisují např. 6x7+WSC nebo zkráceně 7x7.

Lana

Další parametry ocelových lan:
Pevnost drátů – pro výrobu lan se používají dráty různých pevnostní, pevnost drátů se označuje veličinou N/mm2 (Newton na milimetr čtvereční) a označuje pevnost oceli, ze které jsou dráty vyrobeny. U standardních ocelových lan se nejčastěji setkáme s pevnostní 1770 a 1960, vyjímečně 2160. U nerezových lan je to 1570 a 1770.

Typ a směr vinutí – když se na lano podíváme z profilu, vidíme, že drátky směřují doleva, či doprava. Směr vinutí je tedy buď pravý (z – stoupá zleva doprava), nebo levý (s – stoupá zprava doleva). Typ (způsob) vinutí je stejnosměrný, střídavý nebo křížový (protisměrný). Lana stejnosměrná se nejčastěji používají jako lana těžní. Protisměrný způsob pletení způsobuje menší kroutivost lana na úkor nižší životnosti. Lana jsou méně ohebná, ale lépe se pokládají a navinují a mnohem lépe odolávají neodbornému zacházení.

Nerezová lana

Nerezová lana vynikají svou odolností vůči vnějším vlivům. Použití je vhodné ve venkovním prostředí a v náročných provozních podmínkách. Nerezová lana jsou vyráběn z nerezové oceli A4. Tento materiál je odolný vůči dlouhodobému styku s vodou, působení kyselin a zásad a je vhodný do agresivního prostředí. Nerezová lana našla využití v různých průmyslových odvětvích – strojírenství, automovit, zemědělství, stavebnictví. Mají však horší mechanické vlastnost (zejména ohebnost) než drát z uhlíkové oceli a cena je vyšší. Používají se v korozivním prostředí, kde nestačí klasické lano nebo lano z ocelového galvanicky pozinkovaného drátu – agresivní slané prostředí, dlouhodobé povětrnostní podmínky (kotvící a zajišťovací lana), lana instalovaná pod vodou (např. zavešení čerpadla do studny). Lano s malým počtem drátů (např. 7x7) je méně ohebné, proto vyžaduje kladky a bubny poměrně větších průměrů. Lano s vyšším počtem drátů (např. 7x19) je středně ohebné, snese ohyby přes kladky středních průměrů a přitom má poměrně velký průměr drátů odolných proti otěru.

Lanko ocelové 1-pramenné, DIN 3053, 19 drátů

Variant: 16 1,24 Kč/m 1,03 Kč bez DPH

Lano ocelové šestipramenné, zinkované DIN 3060, 6x19dr.+FC

Variant: 6 7,33 Kč/m 6,06 Kč bez DPH

Lanko nerezové, DIN 3055, A4, konstrukce 7x7dr.

Variant: 17 2,63 Kč/m 2,17 Kč bez DPH

Lanko nerezové, DIN 3060, A4, konstrukce 7x19dr.

Variant: 7 17,68 Kč/m 14,61 Kč bez DPH

Přírodní lana a textilní lana

Do kategorie přírodních lan spadají různá lana vyrobená z jutových nebo sisalových vláken a dále také balicí a potravinářské motouzy. Tato lana se používají ve stavebnictví, zemědělství, ale i k různým dekoračním účelům, v domácnosti nebo v potravinářství. Do kategorie textilních lan patří polypropylenová a polyamidová lana. Polypropylenové lano má nízkou tažnost, odolává UV záření a chemikáliím a plave na vodě. Využití nalezne na stavbě, zahradě nebo v zemědělství. Polyamidové lano je určeno pro zvedání i tažení břemen. Je vhodné do suchého prostředí, nemělo by přijít do přímého kontaktu s vodou.

Gumolana a popruhy

Gumolana se od ostatních lan liší zejména svou elasticitou díky jádru, které je z pryžových vláken. Kvůli vylepšení otěruvzdornosti a zpevnění je lano oplétáno polypropylenem. Pro různé účely použití se u gumolan kromě dimenze uvádí i tzv. elasticita (pružnost) v procentech (55, 115, 130 % apod.). Hodí se pro uchycení nákladů, škála jejich uplatnění je však výrazně větší (autoplachty, reklamy, zakrývání techniky...). Další zmíněnou kategorií jsou popruhy. Jedná se o pásky různých délek a barev, které se používají při čalounění, výrobě lehátek či jako tažné popruhy pro sport a volný čas. Vybrat si můžete z popruhů jednovrstvých či vícevrstvých.

Lano ocelové ČSN 024320, pozinkované a poplastované

Variant: 19 2,56 Kč/m 2,12 Kč bez DPH

JUTA lano čtyřpramenné, svazek

Variant: 19 8,45 Kč/m 6,98 Kč bez DPH

Lano polyamidové 32pramenné s jádrem

Variant: 2 14,32 Kč/m 11,83 Kč bez DPH

Gumolano opletené barevné, různé tažnosti

Variant: 14 6,54 Kč/m 5,41 Kč bez DPH

–––

Poplastovaná lanka tvoří další skupinu zboží, která je součástí katalogu Lana, respektive nákupního oddělení Kotevní a upevňovací technika. Najdete zde pouze poplastovaná lana a lanka, díky plastifikaci je lano před korozí chráněno 2x.
Plastifikované lano se vyrábí v různých dimenzích, nejčastěji se skladbou drátů 6x7. Dodáváno je jak na cívce, tak v metráži (odvineme Vám z cívky potřebnou délku a dodáme zboží ve svazku). Bužírka lana je transparentní či barevná, tyto informace jsou k dispozici u každého konkrétního výrobku. Poplastovaná lanka skladujeme, velké náviny do zakázek obratem doskladňujeme od výrobce. Většinu nabízených položek tak lze dodat obratem za 1 - 3 pracovní dny. Ceny poplastovaných lanek a konkrétní rozměrové varianty naleznete v kartách produktů. Jako specializovaný prodejce lan a upínací techniky Vám nabízíme také navazující sortiment. Prodej realizujeme firmám i konečným zákazníkům po celé ČR - České Budějovice, Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Hradec Králové, je jedno, kde sídlí Vaše firma či dílna. Poplastovaná lanka Vám dodáme obratem kamkoliv.
V Českých Budějovicích máme kamennou prodejnu, zde prodej poplastovaných lanek realizujeme také běžným způsobem. Materiál můžete zakoupit přímo v našem železářství, aktuální dostupnost položek si před cestou k nám můžete ověřit, informace jsou součástí každé karty produktu. Počítejte však prosím s tím, že odbavení zakázky bez eshopové objednávky bude trvat o něco déle. Proto "eshopovku" doporučujeme, zboží pro Vás připravíme, vlastní výdej tak bude časově velmi nenáročný. Pokud v sekci poplastované ocelové lanko nenajdete hledaný produkt, navštivte prosím také další sekce eshopu (ocelová lana, nerezová lana, kotevní technika...), vyhledání dalších produktů Vám usnadní také fulltextový vyhledávač v záhlaví našeho eshopu. Požadujete-li rychlou on-line informaci, týkající se naší sortimentní nabídky či dodací lhůty konkrétního výrobku, kdykoliv nás kontaktujte:

+420 387 414 008, pište na: info@obchodprodilnu.cz

Buďte v obraze

Přihlašte se k odběru novinek.

Buďte informováni o zajímavých slevách a akcích

Získejte zvýhodněné ceny

Spousta kutilských rad a tipů

Chci být v obraze


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace