×
×
Hledat
×
Košík
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
Přejít do košíku
{{product['nazev']}} {{product['cart_price']}}
Přejít do košíku

Lana a lanka pozinkovaná

Správný výběr ocelových lan ↓

Články

Ocelová lana a jejich použití

Textilní lana a jejich použití

Lana jsou prvky kotevní techniky, které mají široké využití v mnoha oblastech a průmyslových odvětvích. Nejčastěji jsou používány pro stahování, napínání, kotvení, zvedání či na zajištění stability.

Ocelové lano je stručně řečeno spletenec drátů. Podle toho jak se splete a jak silné či slabé dráty jsou použity, získává lano své přirozené vlastnosti. Samotný spletenec drátů se nazývá pramen, lano je složeno z jednoho (jednopramenná) či více pramenů (vícepramenná) a každý pramen poté z několika drátů. Ocelová lana se používají jako vázací, tažná, nosná nebo vlečná.

Čím má lano menší počet drátů, tím je tvrdší a méně ohebné, je však odolnější vůči otěru. Naopak lano, které má větší počet drátů, je sice ohebnější, ale také náchylnější na otěr. Smysl vinutí drátů v pramenech může být stejný jako smysl vinutí pramenů v lanech, nebo opačný. Podle toho se rozlišují lana stejnosměrná a protisměrná. Obě varianty mohou být pravé nebo levé. Stejnosměrná lana jsou více náchylná ke kroucení, vykazují však vyšší životnost vlivem menšího opotřebení drátu (dráty se nekříží, dotýkají se v celé délce drátů). Používají se především jako lana nepohyblivá, těžní nebo s velmi omezenou pohyblivostí (např. kotevní lana, nosná lana lanových drah apod.). Protisměrný způsob pletení způsobuje menší kroutivost lana na úkor nižší životnosti. Tato lana jsou méně ohebná, ale lépe se pokládají a navinují a mnohem lépe odolávají neodbornému zacházení.

Typ lana Výhody Nevýhody
Stejnosměrné pružnost, vyšší životnost kroutivost, nutné trvalé zatížení
Protisměrné menší kroutivost menší ohebnost, nižší životnost
Jednopramenné dobrá odolnost vůči otěru malá ohebnost
Vícepramenné větší ohebnost náchylnost k otěru

 

Požadované vlastnosti lana

 • Nosnost lana – nejdůležitější parametr, který se volí na základě velikosti zatížení a požadované bezpečnosti.

 • Bezpečnost lana – dána poměrem jmenovité nosnosti lana a jeho maximálním statickým zatížením.

 • Modul pružnosti lana – s tím souvisí prodlužování lana, důležité u lan s větší délkou. Velikost modulu pružnosti lze určit výpočtem nebo experimentálně, ovlivňuje ho jmenovitá pevnost drátů a velikost zatížení.

 • Kroutící moment lana – lano je stáčené, při jeho zatížení vznikají svislou silou krouticí momenty, které se eliminují protisměrným obtáčením ve výrobě.

Označení lana

Označení dle české techniké normy: lana jsou označena technickou normou a doplňkovým číslem. Základní konstrukce jsou definovány v ČSN 02 43xx.
Př. 12 ČSN 02 4345. Číslo před ČSN – jmenovitý průměr lana. První číslice za číslem normy – jmenovitá pevnost drátu. Druhá číslice za číslem normy – povrchová úprava drátů, směr a způsob vinutí

Označení dle převzaté evropské normy:

 • ČSN EN 12385-4 – pramenná lana pro všeobecné zdvihací účely
 • ČSN EN 12385-5 – pramenná lana pro výtahy
 • ČSN EN 12385-8 – pramenná tažná a nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

Konstrukce a parametry ocelových lan

V zápisu konstrukce je uveden počet pramenů a drátků, ze kterých je lano spleteno. Např. 1x19 znamená, že je ocelové lano spleteno z 1 pramene, který obsahuje 19 drátků, jedná se tedy o lano jednopramenné – prameny vinuty v jedné vrstvě. Konstrukce 6x7 označuje, že lano obsahuje 6 pramenů a každý z nich má 7 drátků, jedná se o lano vícepramenné – prameny vinuty ve více vrstvách. U vícepramenných lan může být střední prostor vyplněn takzvanou duší, díky různým druhům duše získává lano jiné vlastnosti.

Zkratka FC značí, že duše lana je z vláken, která se dále dělí na přírodní (NFC) a syntetické (SFC). Středem lana je veden "provázek". Taková lanka se zapisují např. jako 6x7+FC. Zkratka WSC (IWRC) označuje druhou variantu, čím může být lano vyplněno – ocelí nebo dalším lankem (drátem). Doprostřed lanka je přidán další pramen. IWRC znamená, že se doprostřed lanka, tedy do duše, přidá další lanko menšího průměru. Tato lana se zapisují např. 6x7+WSC nebo zkráceně 7x7.

Základní konstrukce ocelových lan
 • jednopramenná lana – složena z jednoho pramene, používají se jako výplň lan (jádro), nosná lana a bovdenyJednopramenná lana
 • šestipramenná (standardní) lana – obsahují malý počet hrubších drátů stejného průřezu, mají nižší ohebnost, ale dobrou odolnost vůči otěru a jednoduchou levnou výrobu, používají se jako montážní lana, pro lyžařské vleky, pro kotvení, lanové dráhy a lanovky, jako tažná lana, posunovací, výtahová, rypadlová, jeřábová, lodní, vlečná apod.Standardní lana
 • lana typu Hercules – vícepramenná lana vinutá klasickým způsobem s větším počtem drátů (řádově stovky) ve více pramenech, lana jsou značně ohebná a prakticky se nekroutíLana typu Hercules
 • lana typu SEAL – lana vinutá souběžným způsobem, prameny mají vnější vrstvu drátů větších průměrů, jsou odolnější proti otěru než lano standardní, mají menší ohebnost, ale velmi dobře snášejí rázové zatížení, ohebnost může být vylepšena dráty menších průměrů v první a druhé vrstvěLana typu SEAL
 • lana typu Warrington – šesti a osmipramenná lana vinutá souběžným způsobem, jednotlivé vrstvy obsahují dráty střídavě s větším a menším průměrem, tím je dosaženo lepšího využití průřezu lana, jsou odolná proti otěru a jádro ze slabších drátů zajišťuje dostatečnou ohebnost i při poměrně malém počtu drátůLana typu Warrington
 • ztvárněná lana – lana jsou vystavena ztvárňovacímu procesu, jako je protahování, válcování nebo pěchování, to zajistí vyšší odolnost vůči opotřebení, lana jsou spolehlivá, vydrží velké zatížení a mají vysokou životnostZtvárněná lana
 • lana potažená PVC – pozinkovaná ocelová lana s obalem z PVC, který slouží jako ochrana před působením vnějších vlivů a také chrání materiál před prožíznutím lanem
 • nerezová lana – nerezový materiál odolává korozi a agresivním a dlouhodobým povětrnostním podmínkám, má však horší mechanické vlastnosti, zejména ohebnost a jeho cena je řádově vyšší

Lanko nerezové, DIN 3055, A4, konstrukce 7x7dr.

Variant: 17 2,63 Kč/m 2,17 Kč bez DPH

Lano ocelové ČSN 024320, pozinkované a poplastované

Variant: 19 2,56 Kč/m 2,12 Kč bez DPH

Lano ocelové šestipramenné, zinkované DIN 3060, 6x19dr.+FC

Variant: 6 7,33 Kč/m 6,06 Kč bez DPH

Lanko nerezové, DIN 3060, A4, konstrukce 7x19dr.

Variant: 7 17,68 Kč/m 14,61 Kč bez DPH
Další parametry ocelových lan:

Pevnost drátů – pro výrobu lan se používají dráty různých pevnostní, pevnost drátů se označuje veličinou N/mm2 (Newton na milimetr čtvereční) a označuje pevnost oceli, ze které jsou dráty vyrobeny. U standardních ocelových lan se nejčastěji setkáme s pevnostní 1770 a 1960, vyjímečně 2160. U nerezových lan je to 1570 a 1770.

Typ a směr vinutí – když se na lano podíváme z profilu, vidíme, že drátky směřují doleva, či doprava. Směr vinutí je tedy buď pravý (z – stoupá zleva doprava), nebo levý (s – stoupá zprava doleva). Typ (způsob) vinutí je stejnosměrný nebo křížový (protisměrný).

Lana

Použití lan

 • lana pro stavební průmysl

 • tažná lana pro svislou dopravu při těžbě surovin

 • lana zdvihacích zařízení

 • vyrovnávací lana tažných zařízení

 • lana pro lodní stavitelství

 • vodící a odrazová lana tažných zařízení

 • lana podzemních a povrchových dobývacích zařízení

 • lana pro ropný a plynárenský průmysl

 • lana lanovek a vleků

 • výtahová lana

 • lana pro jiná průmyslová odvětví - automobilový průmysl, letecký průmysl, do dopravních pásů a pneumatik, tzv. kordy, elektrická vedení, ochranné sítě

K výrobě mechanicky namáhaných lan se nejčastěji používá ocel. Slitiny kovů se používají pouze pokud má lano vést elektrický proud. Základem lana je drát, jehož vlastnosti ovlivňují vlastnosti a kvalitu výsledného ocelového lana. Drát pro ocelová lana je vyráběn z uhlíkových ocelí třídy 12 (obsah C je v rozmezí 0,42 - 0,6%).

Na kvalitu drátu má vliv:

 • struktura drátu

 • velikost a množství příměsí v drátu

 • teplota při zpracování drátu

 • velikost a počet povrchových vad drátu vzniklých při válcování nebo tažení

Pokud se používá lano ve venkovním prostředí, tak se povrchově protikorozně upravuje (zinkem). Mnohem vyšší odolnost ve venkovním prostředí i v náročném interiéru mají však lana z nerezové oceli.

Další druhy lan

Nerezová lana

Nerezová lana vynikají svou odolností vůči vnějším vlivům. Použití je vhodné ve venkovním prostředí a v náročných provozních podmínkách. Nerezová lana jsou vyráběna z nerezové oceli A4. Tento materiál je odolný vůči dlouhodobému styku s vodou, působení kyselin a zásad a je vhodný do agresivního prostředí.

TIP: Jak poznat, že se jedná o nerezové lano? Nerezová ocel není magnetická.

Nerezová lana našla využití v různých průmyslových odvětvích – strojírenství, automotiv, zemědělství, stavebnictví. Mají však horší mechanické vlastnost (zejména ohebnost) než drát z uhlíkové oceli a cena je vyšší. Používají se v korozivním prostředí, kde nestačí klasické lano nebo lano z ocelového galvanicky pozinkovaného drátu – agresivní slané prostředí, dlouhodobé povětrnostní podmínky (kotvící a zajišťovací lana), lana instalovaná pod vodou (např. zavešení čerpadla do studny). Lano s malým počtem drátů (např. 7x7) je méně ohebné, proto vyžaduje kladky a bubny poměrně větších průměrů. Lano s vyšším počtem drátů (např. 7x19) je středně ohebné, snese ohyby přes kladky středních průměrů a přitom má poměrně velký průměr drátů odolných proti otěru.

Rozdíly Nerezová lanka Ocelová lanka
Materiál nerez ocel A4 uhlíková ocel
Mechanické vlastnosti horší ohebnost ohebnost závisí na počtu drátů
Použití agresivní prostředí běžné prostředí

 

Lanko nerezové, DIN 3055, A4, konstrukce 7x7dr.

Variant: 17 2,63 Kč/m 2,17 Kč bez DPH

Lanko nerezové, DIN 3055, A4, konstrukce 1x19 drátů

Variant: 7 2,83 Kč/m 2,34 Kč bez DPH

Lanko nerezové, DIN 3060, A4, konstrukce 7x19dr.

Variant: 7 17,68 Kč/m 14,61 Kč bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplastovaná lanka

Poplastovaná lanka představují pozinkovaná ocelová lana s obalem z PVC. Plastový obal chrání lana před působením vnějších vlivů a zároveň je chráněn materiál před proříznutím lanem.
Tato lana se používají například pro uchycení reklamních billboardů a poutačů, krycích plachet, sítí apod. Používají se také jako vodiče elektrického proudu, popřípadě tam, kde je kladen velký nárok na odolnost vůči povětrnostním vlivům a korozi.

Přírodní lana a textilní lana

Do kategorie přírodních lan spadají různá lana vyrobená z jutových nebo sisalových vláken a dále také balicí a potravinářské motouzy. Tato lana se používají ve stavebnictví, zemědělství, ale i k různým dekoračním účelům, v domácnosti nebo v potravinářství. Do kategorie textilních lan patří polypropylenová a polyamidová lana. Polypropylenové lano má nízkou tažnost, odolává UV záření a chemikáliím a plave na vodě. Využití nalezne na stavbě, zahradě nebo v zemědělství. Polyamidové lano je určeno pro zvedání i tažení břemen. Je vhodné do suchého prostředí, nemělo by přijít do přímého kontaktu s vodou.

Gumolana a popruhy

Gumolana se od ostatních lan liší zejména svou elasticitou díky jádru, které je z pryžových vláken. Kvůli vylepšení otěruvzdornosti a zpevnění je lano oplétáno polypropylenem. Pro různé účely použití se u gumolan kromě dimenze uvádí i tzv. elasticita (pružnost) v procentech (55, 115, 130 % apod.). Hodí se pro uchycení nákladů, škála jejich uplatnění je však výrazně větší (autoplachty, reklamy, zakrývání techniky...). Další zmíněnou kategorií jsou popruhy. Jedná se o pásky různých délek a barev, které se používají při čalounění, výrobě lehátek či jako tažné popruhy pro sport a volný čas. Vybrat si můžete z popruhů jednovrstvých či vícevrstvých.

Lano ocelové ČSN 024320, pozinkované a poplastované

Variant: 19 2,56 Kč/m 2,12 Kč bez DPH

JUTA lano čtyřpramenné, svazek

Variant: 19 8,45 Kč/m 6,98 Kč bez DPH

Lano polyamidové 32pramenné s jádrem

Variant: 2 14,32 Kč/m 11,83 Kč bez DPH

Gumolano opletené barevné, různé tažnosti

Variant: 14 6,54 Kč/m 5,41 Kč bez DPH

Příslušenství k lanům

Nezapomeňte k lanům dokoupit také potřebné příslušenství, které naleznete v naší nabídce v kategoriích příslušenství pro lana  a lanové napínáky. Zakoupit můžete lanové očnice a svorky, které slouží k vytvoření oka na konci lana; lisovací objímky, které se taktéž používají pro vznik ok na laně nebo ke spojení dvou lan; lanové napínáky pro dopnutí nataženého lana bez překroucení; třmen sloužící pro spojování různých komponentů s lanem (používá se především při častém rozebírání, které je díky jeho provedení rychlé a jednoduché) a v neposlední řadě různé kladky či závěsné šrouby s okem.

Šroub napínací OKO-HÁK, DIN 1480, nerez A4

Variant: 6 37,31 Kč/ks 30,84 Kč bez DPH

Svorka lanová, DIN 741

Variant: 15 1,43 Kč/ks 1,18 Kč bez DPH

Objímka lisovací pro lano DIN 3093, hliníková (Al)

Variant: 25 0,69 Kč/ks 0,57 Kč bez DPH

Očnice lanová DIN 65457, pozinkovaná

Variant: 18 2,01 Kč/ks 1,67 Kč bez DPH

–––

Ocelová lana tvoří další skupinu zboží, která je součástí katalogu Lana, respektive nákupního oddělení Kotevní a upevňovací technika. Najdete zde pouze ocelová lana, pro různé projekty spojené s kotvením konstrukčních prvků, manipulací s břemeny a pro další stavební projekty.
Ocelová lana se vyrábějí s různou skladbou drátů, od konstrukce lana se pak odvíjí jeho únosnost i další vlastnosti (ohebnost, váha apod.). Lana bývají součástí různorodých projektů, pro většinu z nich se Vám bude hodit, že jsou povrahově upravená zinkováním. U galvanicky zinkovaných lan se předpokládá, že nebudou v trvalém kontaktu s vodou - je-li tomu tak, doporučujeme yužít raději lana žárově zinkovaná či ještě lépe nerezová. Ocelová lana skladujeme nebo je obratem do zakázky doskladníme od výrobce, díky tomuto faktu jsme schopni Vám drtivou většinu nabízených položek dodat obratem. Ceny ocelových lanek, technické informace a konkrétní rozměrové varianty naleznete v kartách produktů.
Jako prodejci lan a lanek Vám nabízíme také navazující sortiment lanového příslušenství. Prodej realizujeme firmám i konečným zákazníkům po celé ČR - České Budějovice, Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Hradec Králové, je jedno, kde sídlí Vaše firma či dílna. Lana z oceli Vám dodáme obratem kamkoliv. V Českých Budějovicích máme také kamennou prodejnu, zde prodej ocelových lanek realizujeme běžným způsobem. Materiál můžete nakoupit i bez objednávání přes eshop, aktuální dostupnost položek si před cestou k nám můžete ověřit, je součástí každé produktové karty. Počítejte však prosím s tím, že odbavení zakázky bez předchozí eshopové objednávky bude trvat o něco déle. Proto "eshopovku" doporučujeme, zboží připravíme a jeho odběr por Vás bude pohodlný a časově nenáročný. Pokud v sekci Ocelová lanka nenajdete hledaný produkt, navštivte prosím také další sekce eshopu (nerezová lana, kotevní šrouby, konopná lana...), vyhledání dalších produktů Vám usnadní také fulltextový vyhledávač v záhlaví našeho eshopu. Požadujete-li rychlou on-line informaci, týkající se naší sortimentní nabídky či dodací lhůty konkrétního výrobku, kdykoliv nás kontaktujte:

+420 387 414 008, pište na: info@obchodprodilnu.cz

Chci si přečíst celý popis kategorie Už jsem to dočetl
 • Průměrná doba vyřízení objednávky: 1,1 dne
Ks
balení
skladem
Hledání dle parametrů

celkem produktů: 6

Zobrazit na stránce
Zobrazit na stránce