×
×
Hledat
×
Košík
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
Přejít do košíku
{{product['nazev']}} {{product['cart_price']}}
Přejít do košíku

Textilní lana

Správný výběr textilních lan ↓

Články

Textilní lana a jejich použití

Ocelová lana a jejich použití

Lana jsou prvky kotevní techniky, které mají široké využití v mnoha oblastech a průmyslových odvětvích. Nejčastěji jsou používány pro stahování, napínání, kotvení, zvedání či na zajištění stability.

Přírodní lana a textilní lana

Do kategorie přírodních lan spadají různá lana vyrobená z jutových nebo sisalových vláken a dále také balicí a potravinářské motouzy. Tato lana se používají ve stavebnictví, zemědělství, ale i k různým dekoračním účelům, v domácnosti nebo v potravinářství. Do kategorie textilních lan patří polypropylenová a polyamidová lana. Polypropylenové lano má nízkou tažnost, odolává UV záření a chemikáliím a plave na vodě. Využití nalezne na stavbě, zahradě nebo v zemědělství. Polyamidové lano je určeno pro zvedání i tažení břemen. Je vhodné do suchého prostředí, nemělo by přijít do přímého kontaktu s vodou.

Požadované vlastnosti lana

 • Nosnost lana – nejdůležitější parametr, který se volí na základě velikosti zatížení a požadované bezpečnosti.

 • Bezpečnost lana – dána poměrem jmenovité nosnosti lana a jeho maximálním statickým zatížením.

 • Modul pružnosti lana – s tím souvisí prodlužování lana, důležité u lan s větší délkou. Velikost modulu pružnosti lze určit výpočtem nebo experimentálně, ovlivňuje ho jmenovitá pevnost drátů a velikost zatížení.

 • Kroutící moment lana – lano je stáčené, při jeho zatížení vznikají svislou silou krouticí momenty, které se eliminují protisměrným obtáčením ve výrobě.

JUTA lano čtyřpramenné, na cívce

Variant: 14 6,18 Kč/m 5,11 Kč bez DPH

Lano polyamidové 32pramenné s jádrem

Variant: 2 14,32 Kč/m 11,83 Kč bez DPH

Šňůra polyamidová šestnáctipramenná

Variant: 10 1,62 Kč/m 1,34 Kč bez DPH

Motouz LEN potravinářský

Variant: 1 55,66 Kč/bal 46,00 Kč bez DPH

Použití lan

 • lana pro stavební průmysl

 • tažná lana pro svislou dopravu při těžbě surovin

 • lana zdvihacích zařízení

 • vyrovnávací lana tažných zařízení

 • lana pro lodní stavitelství

 • vodící a odrazová lana tažných zařízení

 • lana podzemních a povrchových dobývacích zařízení

 • lana pro ropný a plynárenský průmysl

 • lana lanovek a vleků

 • výtahová lana

 • lana pro jiná průmyslová odvětví - automobilový průmysl, letecký průmysl, do dopravních pásů a pneumatik, tzv. kordy, elektrická vedení, ochranné sítě

K výrobě mechanicky namáhaných lan se nejčastěji používá ocel. Slitiny kovů se používají pouze pokud má lano vést elektrický proud. Základem lana je drát, jehož vlastnosti ovlivňují vlastnosti a kvalitu výsledného ocelového lana. Drát pro ocelová lana je vyráběn z uhlíkových ocelí třídy 12 (obsah C je v rozmezí 0,42 - 0,6%).

Na kvalitu drátu má vliv:

 • struktura drátu

 • velikost a množství příměsí v drátu

 • teplota při zpracování drátu

 • velikost a počet povrchových vad drátu vzniklých při válcování nebo tažení

Pokud se používá lano ve venkovním prostředí, tak se povrchově protikorozně upravuje (zinkem). Mnohem vyšší odolnost ve venkovním prostředí i v náročném interiéru mají však lana z nerezové oceli.

Další druhy lan

Ocelová lana

Ocelové lano je stručně řečeno spletenec drátů. Podle toho jak se splete a jak silné či slabé dráty jsou použity, získává lano své přirozené vlastnosti. Samotný spletenec drátů se nazývá pramen. V zápisu konstrukce je uveden počet pramenů a drátků, ze kterých je lano spleteno. Např. 1x19 znamená, že je ocelové lano spleteno z 1 pramene, který obsahuje 19 drátků, jedná se tedy o lano jednopramenné – prameny vinuty v jedné vrstvě. Konstrukce 6x7 označuje, že lano obsahuje 6 pramenů a každý z nich má 7 drátků, jedná se o lano vícepramenné – prameny vinuty ve více vrstvách. U vícepramenných lan může být střední prostor vyplněn takzvanou duší, díky různým druhům duše získává lano jiné vlastnosti. Ocelová lana se používají jako vázací, tažná, nosná nebo vlečná.

Zkratka FC značí, že duše lana je z vláken, která se dále dělí na přírodní (NFC) a syntetické (SFC). Středem lana je veden "provázek". Taková lanka se zapisují např. jako 6x7+FC. Zkratka WSC (IWRC) označuje druhou variantu, čím může být lano vyplněno – ocelí nebo dalším lankem (drátem). Doprostřed lanka je přidán další pramen. IWRC znamená, že se doprostřed lanka, tedy do duše, přidá další lanko menšího průměru. Tato lana se zapisují např. 6x7+WSC nebo zkráceně 7x7.

Čím má lano menší počet drátů, tím je tvrdší a méně ohebné, je však odolnější vůči otěru. Naopak lano, které má větší počet drátů, je sice ohebnější, ale také náchylnější na otěr. Smysl vinutí drátů v pramenech může být stejný jako smysl vinutí pramenů v lanech, nebo opačný. Podle toho se rozlišují lana stejnosměrná a protisměrná. Obě varianty mohou být pravé nebo levé. Stejnosměrná lana jsou více náchylná ke kroucení, vykazují však vyšší životnost vlivem menšího opotřebení drátu (dráty se nekříží, dotýkají se v celé délce drátů). Používají se především jako lana nepohyblivá nebo s velmi omezenou pohyblivostí (např. kotevní lana, nosná lana lanových drah apod.).

Typ lana Výhody Nevýhody
Stejnosměrné pružnost, vyšší životnost kroutivost, nutné trvalé zatížení
Protisměrné menší kroutivost menší ohebnost, nižší životnost
Jednopramenné dobrá odolnost vůči otěru malá ohebnost
Vícepramenné větší ohebnost náchylnost k otěru


Lana

Nerezová lana

Nerezová lana vynikají svou odolností vůči vnějším vlivům. Použití je vhodné ve venkovním prostředí a v náročných provozních podmínkách. Nerezová lana jsou vyráběna z nerezové oceli A4. Tento materiál je odolný vůči dlouhodobému styku s vodou, působení kyselin a zásad a je vhodný do agresivního prostředí.

TIP: Jak poznat, že se jedná o nerezové lano? Nerezová ocel není magnetická.

Nerezová lana našla využití v různých průmyslových odvětvích – strojírenství, automotiv, zemědělství, stavebnictví. Mají však horší mechanické vlastnost (zejména ohebnost) než drát z uhlíkové oceli a cena je vyšší. Používají se v korozivním prostředí, kde nestačí klasické lano nebo lano z ocelového galvanicky pozinkovaného drátu – agresivní slané prostředí, dlouhodobé povětrnostní podmínky (kotvící a zajišťovací lana), lana instalovaná pod vodou (např. zavešení čerpadla do studny). Lano s malým počtem drátů (např. 7x7) je méně ohebné, proto vyžaduje kladky a bubny poměrně větších průměrů. Lano s vyšším počtem drátů (např. 7x19) je středně ohebné, snese ohyby přes kladky středních průměrů a přitom má poměrně velký průměr drátů odolných proti otěru.

Rozdíly Nerezová lanka Ocelová lanka
Materiál nerez ocel A4 uhlíková ocel
Mechanické vlastnosti horší ohebnost ohebnost závisí na počtu drátů
Použití agresivní prostředí běžné prostředí

 

Lanko ocelové 1-pramenné, DIN 3053, 19 drátů

Variant: 16 1,24 Kč/m 1,03 Kč bez DPH

Lano ocelové šestipramenné, zinkované DIN 3060, 6x19dr.+FC

Variant: 6 7,33 Kč/m 6,06 Kč bez DPH

Lanko nerezové, DIN 3055, A4, konstrukce 7x7dr.

Variant: 17 2,63 Kč/m 2,17 Kč bez DPH

Lanko nerezové, DIN 3060, A4, konstrukce 7x19dr.

Variant: 7 17,68 Kč/m 14,61 Kč bez DPH

Poplastovaná lanka

Poplastovaná lanka představují pozinkovaná ocelová lana s obalem z PVC. Plastový obal chrání lana před působením vnějších vlivů a zároveň je chráněn materiál před proříznutím lanem.
Tato lana se používají například pro uchycení reklamních billboardů a poutačů, krycích plachet, sítí apod. Používají se také jako vodiče elektrického proudu, popřípadě tam, kde je kladen velký nárok na odolnost vůči povětrnostním vlivům a korozi.

Gumolana a popruhy

Gumolana se od ostatních lan liší zejména svou elasticitou díky jádru, které je z pryžových vláken. Kvůli vylepšení otěruvzdornosti a zpevnění je lano oplétáno polypropylenem. Pro různé účely použití se u gumolan kromě dimenze uvádí i tzv. elasticita (pružnost) v procentech (55, 115, 130 % apod.). Hodí se pro uchycení nákladů, škála jejich uplatnění je však výrazně větší (autoplachty, reklamy, zakrývání techniky...). Další zmíněnou kategorií jsou popruhy. Jedná se o pásky různých délek a barev, které se používají při čalounění, výrobě lehátek či jako tažné popruhy pro sport a volný čas. Vybrat si můžete z popruhů jednovrstvých či vícevrstvých.

Lano ocelové ČSN 024320, pozinkované a poplastované

Variant: 19 2,56 Kč/m 2,12 Kč bez DPH

JUTA lano čtyřpramenné, svazek

Variant: 19 8,45 Kč/m 6,98 Kč bez DPH

Lano polyamidové 32pramenné s jádrem

Variant: 2 14,32 Kč/m 11,83 Kč bez DPH

Gumolano opletené barevné, různé tažnosti

Variant: 14 6,54 Kč/m 5,41 Kč bez DPH

Příslušenství k lanům

Nezapomeňte k lanům dokoupit také potřebné příslušenství, které naleznete v naší nabídce v kategoriích příslušenství pro lana  a lanové napínáky. Zakoupit můžete lanové očnice a svorky, které slouží k vytvoření oka na konci lana; lisovací objímky, které se taktéž používají pro vznik ok na laně nebo ke spojení dvou lan; lanové napínáky pro dopnutí nataženého lana bez překroucení; třmen sloužící pro spojování různých komponentů s lanem (používá se především při častém rozebírání, které je díky jeho provedení rychlé a jednoduché) a v neposlední řadě různé kladky či závěsné šrouby s okem.

Šroub napínací OKO-HÁK, DIN 1480, nerez A4

Variant: 6 37,31 Kč/ks 30,84 Kč bez DPH

Svorka lanová, DIN 741

Variant: 15 1,43 Kč/ks 1,18 Kč bez DPH

Objímka lisovací pro lano DIN 3093, hliníková (Al)

Variant: 25 0,69 Kč/ks 0,57 Kč bez DPH

Očnice lanová DIN 65457, pozinkovaná

Variant: 18 2,01 Kč/ks 1,67 Kč bez DPH

–––

Textilní lana tvoří další skupinu zboží, která je součástí katalogu Lana, respektive nákupního oddělení Kotevní a upevňovací technika. Najdete zde řadu textilních lan, které jsou vyráběna z různých materiálů od průměru 1,2 mm a více.
Jedná se nejčastěji o splétaná lana s jádrem či bez jádra, z polypropylenu, polyamidu či jiných materiálů. Textilní lana se vyznačují dobrou pevností a otěruvzdorností, používají se v dílně, průmyslu i domácnosti. K dispozici jsou i polyamidová lana s atestem. Textilní lana skladujeme nebo je obratem doskladníme z výroby, většinu nabízených položek lze dodat obratem za 1 až 3 pracovní dny. Ceny textilních lan a konkrétní rozměrové varianty naleznete v kartách produktů. Jako specializovaný prodejce textilních lan Vám nabízíme také potřebný navazující sortiment. Prodej realizujeme firmám i konečným zákazníkům po celé ČR - České Budějovice, Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Hradec Králové, je jedno, kde sídlí Vaše firma či dílna. Textilní lana Vám dodáme obratem kamkoliv.
V Českých Budějovicích máme kamennou prodejnu, zde prodej textilních lan realizujeme také běžným způsobem. Lana můžete nakoupit i bez objednání v eshopu, před cestou k nám si můžete ověřit aktuální dostupnost položky. Ta je součástí každé produktové karty. Počítejte však prosím s tím, že odbavení zakázky bez předchozí eshopové objednávky objednávky může trvat o něco déle. Proto "eshopovku" doporučujeme, zboží připravíme a vlastní výdej pak bude časově velmi nenáročný. Pokud v sekci Textilní lana nenajdete hledaný produkt, navštivte prosím také další sekce eshopu (gumolana, popruhy, šňůry, ocelová lana...), vyhledání dalších produktů Vám usnadní také fulltextový vyhledávač v záhlaví našeho eshopu. Požadujete-li rychlou on-line informaci, týkající se naší sortimentní nabídky či dodací lhůty konkrétního výrobku, kdykoliv nás kontaktujte:

+420 387 414 008, pište na: info@obchodprodilnu.cz

Ks
balení
skladem
Hledání dle parametrů

celkem produktů: 19

Zobrazit na stránce

Provázek na trnu, FESTA

Variant: 4 od 44,02 Kč/ks 36,38 Kč bez DPH

Šňůra bavlněná s jádrem

Variant: 1 od 1,96 Kč/m 1,62 Kč bez DPH

Šňůra voskovaná

Variant: 1 od 65,21 Kč/ks 53,90 Kč bez DPH

Lano STATIC, PA, Lanex

Variant: 8 od 1 868,04 Kč/ks 1 543,84 Kč bez DPH

Šňůra prádelní, JUWEL TWARON

Variant: 1 od 697,26 Kč/ks 576,25 Kč bez DPH

Zednická šňůra

Variant: 2 od 29,91 Kč/ks 24,72 Kč bez DPH
Zobrazit na stránce