×
×
Hledat
×
Košík
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
Přejít do košíku
{{product['nazev']}} {{product['cart_price']}}
Přejít do košíku

chemická kotva POLYESTER Pro náročné sleva_5

Kotva chemická POLYESTER, Den Braven

materiál ostatní
typ / druh zboží kotvy
výrobce / dovozce Den Braven
značka / značení výrobce POLYESTER
provedení, specifické vlastnosti dvousložková chemická kotva z polyesterové pryskyřice
charakteristika produktu rychle tuhnoucí
určeno zejména pro kotvení bez vzniku dynamických sil
 • Fotogalerie
 • chemická kotva
{{column_name}}
{{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}}
8001002 ks 300 ml šedá šedá kartuše 300 186,12 1 ks 186,12 225,21 skladem 213,95
8001003 ks 380 ml šedá šedá kartuše 380 220,94 1 ks 220,94 267,33 skladem 253,96
Poptat {{getAvailabilityDate(row['00kod'])}}
Vybrali jste tyto produkty:
 • {{amount}}x{{getAmount(key)}}
Zatím nebyla vybrána žádná varianta aktuálního produktu
Již máte v košíku:
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
registrujte se a ušetříte! při tomto nákupu přesně {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH
přejít do košíku >
Registrujte se a získejte slevy na každý nákup
registrovat se
Zboží se vždy snažíme dodat co nejrychleji!

Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás

(v případě paletové přepravy do 12:00)

Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám! Rádi Vám poradíme.

+420 387 414 008
 •  Podrobný popis
 •  Ke stažení
 •  Diskuze

Kotva chemická POLYESTER, Den Braven je dvousložková chemická kotva na bázi polyesterových pryskyřic. Je určena pro težké kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí a dílů bez pnutí v materiálech (bez vzniku dynamických sil). Chemická kotva se aplikuje velmi jednoduše, je rychleschnoucí, použitelná i v exteriéru a má krátkou dobu tuhnutí. Použít ji lze do betonu, cihel, tvárnic, pórobetonu, kamene apod. Je vhodná ke kotvení různých konstrukcí, profilů, konzolí, zábradlí, mříží atd. Chemickou kotvu POLYESTER nabízíme v kartuších o objemu 300 nebo 380 ml. Nezapomeňte koupit vytlačovací pistoli!

Prodej chemických kotev POLYESTER Den Braven je realizován v ucelené rozměrové řadě. Jednotlivé varianty, základní technická data, aktuální ceny a dostupnosti naleznete výše. Na všech sloupcích v tabulce variant, které obsahují zelenou šipku, je možné filtrovat technická data. To Vám dává možnost lépe vyhledat konkrétní rozměr, průměr, délku či jiný parametr.

Je-li aktuální dostupnost některé z výše nabízených variant Na dotaz či potřebujete-li do Vašeho projektu rozměr, který se v tabulce výše nenachází, poptejte nás prosím. V co nejkratší lhůtě se Vám pokusíme poskytnout cenovou nabídku / zpětné info.

Technické info - chemická kotva polyester:

 • základ: polyester se styrenem
 • aplikační teplota: -5 až +35 °C
 • tepelná odolnost: -40 až +80 °C (po vytvrzení)
 • okamžitě použitelná
 • snadno aplikovatelná
 • krátká doba tuhnutí
 • vysoká pevnost bez rozpěrných tlaků
 • bez zápachu
 • pro závitové tyče M8 až M24
 • použití v exteriéru:
  • kotvení ocelových tyčí, patek zábradlí a šroubů
  • kotvení do podkladů z betonu, tvárnic, plného zdiva, dutých cihel apod.
  • kotvení mechanického upevňování výkladů, garážových vrat, výkladních skříní apod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o nebezpečnosti:
H241 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal Obsah / nádoby zlikvidujte v souladu s místními/národními předpisy..

 

Přidat komentář nebo otázku

Vaše jméno *
Váš e-mail nebo URL
Text komentáře *
Doporučit známému
Poptat produkt

Položky označené * jsou povinné. Při zpracování vámi zaslaných údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace