×
×
Hledat
×
Košík
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
Přejít do košíku
{{product['nazev']}} {{product['cart_price']}}
Přejít do košíku

Lepidlo POWER KLEBER (PU, D4), Den Braven

materiál ostatní
typ / druh zboží lepidla
výrobce / dovozce Den Braven
značka / značení výrobce POWER KLEBER
provedení, specifické vlastnosti brousitelné lepidlo polyuretanové
charakteristika produktu odolné vodě, klasifikace D4
určeno zejména pro lepení lakovaných, nesavých povrchů
poznámka více info - dokumenty ke stažení
skladem
 • stand. objem obj. v prac. den do 14:00 -> násl. prac. den u Vás (v případě paletové přepravy do 12:00)
skladem
 • stand. objem obj. v prac. den do 10:00 -> odesíláme v násl. 2-3 prac. dnech
na objednávku
 • budeme Vás telefonicky kontaktovat s termínem doskladnění
{{column_name}}
{{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}}
6041002 ks 25 ml (tuba) krémová krémová tuba 23 D4 65,62 1 ks 65,62 79,40 na dotaz 75,43 Poptat
6041001 ks 300 ml béžová kartuše 310 D4 137,66 1 ks 137,66 166,57 skladem 158,24
Poptat {{getAvailabilityDate(row['00kod'])}}
Vybrali jste tyto produkty:
 • {{amount}}x{{getAmount(key)}}
Zatím nebyla vybrána žádná varianta aktuálního produktu
Již máte v košíku:
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
registrujte se a ušetříte! při tomto nákupu přesně {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH
přejít do košíku >
Registrujte se a získejte slevy na každý nákup
registrovat se
Zboží se vždy snažíme dodat co nejrychleji!

Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás

(v případě paletové přepravy do 12:00)

Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám! Rádi Vám poradíme.

+420 387 414 008
 •  Podrobný popis
 •  Ke stažení
 •  Diskuze

POWER KLEBER (PU lepidlo D4), pro lepení dřeva, skla, kovu, plastu, keramiky, umělého a přírodního kamene, betonu, sádrokartonu, koberců (plsť, textil apod.) Tlumí hluk a vibrace, lehce napěňuje a vyplňuje nerovnosti. Není agresivní k podkladu, odolává běžným chemikáliím a povětrnostním vlivům.

Rovněž je vhodné k lepení konstrukčních vodotěsných spojů v interiéru a exteriéru (altány, ploty, obložení, čluny, podlahy aj.). Lepení lakovaných a nesavých povrchů. K fixaci polic, desek, schodnic nebo parapetů. Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty.

Technické informace - lepidlo POWER KLEBER:

 • materiál: polyuretan
 • tepelná odolnost: -30 / +80°C (po vytvrzení)
 • aplikační teplota:+5 / +30°C
 • otevřený čas: ≈ 5 minut
 • úplně vytvrzení: 24 - 48 hodin
 • pevnost ve smyku: 8 MPa
 • třída namáhání: D4 podle ČSN EN 204

Výhody:

 • po vytvrzení lze brousit a přetírat
 • odolný vůči vodě dle normy EN 204 D4
 • bez obsahu rozpouštědel
 • odolné běžným chemikáliím
 • extrémně přilnavé i bez lisovacích tlaků téměř ke všem povrchům i k vlhkým podkladům
 • těžce zápalné

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o nebezpečnosti:
H351 Podezření na vyvolání rakoviny
H332 Zdraví škodlivý při vdechování
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H315 Dráždí kůži
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H341 Podezření na genetické poškození
H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky
H370 Způsobuje poškození orgánů
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H302 Zdraví škodlivý při požití

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P260 Nevdechujte páry
P284 [V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle

Přidat komentář nebo otázku

Vaše jméno *
Váš e-mail nebo URL
Text komentáře *
Doporučit známému
Poptat produkt

Položky označené * jsou povinné. Při zpracování vámi zaslaných údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace