×
×
Hledat
×
Košík
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
Přejít do košíku
{{product['nazev']}} {{product['cart_price']}}
Přejít do košíku

chemické malty MIT-SP Pro profíky svycarsky_vyrobek sleva_5

Kotva chemická polyesterová MIT-SPE, MUNGO

materiál ostatní
typ / druh zboží kotvy
výrobce / dovozce MUNGO
značka / značení výrobce MIT-SPE
provedení, specifické vlastnosti chemická kotva z polyesterové pryskyřice
charakteristika produktu rychle tuhnoucí
určeno zejména pro kotvení bez vzniku dynamických sil
 • technické nákresy
 • Ukázka práce s chemickou maltou
skladem
 • stand. objem obj. v prac. den do 14:00 -> násl. prac. den u Vás (v případě paletové přepravy do 12:00)
skladem
 • stand. objem obj. v prac. den do 10:00 -> odesíláme v násl. 2-3 prac. dnech
na objednávku
 • budeme Vás telefonicky kontaktovat s termínem doskladnění
{{column_name}}
{{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}}
6113001 ks 300 ml kartuše 300 226,72 1 ks 226,72 274,33 skladem 260,61
6113003 ks 400 ml kartuše 400 263,14 1 ks 263,14 318,40 skladem 302,48
Poptat {{getAvailabilityDate(row['00kod'])}}
Vybrali jste tyto produkty:
 • {{amount}}x{{getAmount(key)}}
Zatím nebyla vybrána žádná varianta aktuálního produktu
Již máte v košíku:
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
registrujte se a ušetříte! při tomto nákupu přesně {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH
přejít do košíku >
Registrujte se a získejte slevy na každý nákup
registrovat se
Zboží se vždy snažíme dodat co nejrychleji!

Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás

(v případě paletové přepravy do 12:00)

Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám! Rádi Vám poradíme.

+420 387 414 008

Mohlo by se Vám také hodit:

Pro profíky

Patrona MVAL chemická epoxy-akrylátová, Mungo

Variant: 6 od 89,87 Kč/ks 74,27 Kč bez DPH
Pro profíky

Malta chemická rychle tvrdnoucí MIT-SPEED, Mungo

Variant: 1 od 601,83 Kč/ks 497,38 Kč bez DPH
Pro kutily

Kotva chemická PE, Den Braven

Variant: 2 od 186,32 Kč/ks 153,99 Kč bez DPH
Pro profíky

Malta chemická dvousložková MIT-COOL, Mungo

Variant: 2 od 469,08 Kč/ks 387,67 Kč bez DPH

Tyč závitová, DIN 975, nerez A4

Variant: 39 od 28,11 Kč/ks 23,23 Kč bez DPH
 •  Podrobný popis
 •  Ke stažení
 •  Diskuze

Chemická polyesterová malta MIT-SP, výrobce MUNGO. Vysoce účinná rychle tvrdnoucí chemická malta bez obsahu styrénu (obsahuje polyesterovou pryskyřici a cement) v uzavíratelné kartuši pro beton a zdivo. Kartuše je dodávána společně s jedním směšovačem pro možnost kotvit na více "etap" (další směšovače je možné dokoupit). Pro kartuši o objemu 400 ml potřebujete speciální vytlačovací pistoli na chemické kotvy, pro 300 ml kartuši postačí obyčejná vytlačovací pistole na silikon.

Pro komfortnější kotvení se tato chemická malta vyznačuje delší dobou zpracování i při vyšších teplotách okolí. Chemická malta Mungo je vhodná pro kotvení s použitím roxorů (závitové kolíky jsou výše mezi souvisejícími produkty).

Ideální pro montáž v děrovaných cihlách s použitím plastového pouzdra či kovového sítka.

I přes na první pohled vyšší pořizovací náklady se v přepočtu na jednu kotvu jedná o velmi ekonomickou variantu kotvení (viz. fotogalerie). Spoj je navíc tzv. statický (u mechanických plášťových a svorníkových kotev je beton či jiný materiál namáhán dynamicky a při kotvení je tak nutné dodržovat minimální vzdálenosti kotev a požadavky na pevnost betonové směsi), takže zejména při domácích projektech nejsou na konstrukční beton kladeny tak vysoké nároky z hlediska jeho pevnosti. 

Více dalších informací (např. co s chem.maltou kotvit a do čeho) najdete v příloze ke stažení.

Technické info - chemická malta MIT-SE plus, výrobce MUNGO :

 • rychle tvrdnoucí
 • uzavíratelná kartuše
 • bez obsahu styrénu
 • ekonomická varianta kotvení
 • statický spoj
 • polyester
 • certifikát: EURO technické osvědčení var. 7 pro beton bez trhlin se svorníkem
 • velikost kartuše: 300 ml, 400 ml

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H241 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.
H300 Při požití může způsobit smrt.
H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H311 Toxický při styku s kůží.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Přidat komentář nebo otázku

Vaše jméno *
Váš e-mail nebo URL
Text komentáře *
Doporučit známému
Poptat produkt

Položky označené * jsou povinné. Při zpracování vámi zaslaných údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.