×
×
Hledat
×
Košík
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
Přejít do košíku
{{product['nazev']}} {{product['cart_price']}}
Přejít do košíku

Pěna trubičková, vysokoexpanzní, zimní do -12°C, Silver Line

materiál polyuretan
typ / druh zboží silikony, tmely, pěny
výrobce / dovozce Den Braven
značka / značení výrobce Silver Line
provedení, specifické vlastnosti trubičková montážní pěna
charakteristika produktu zimní varianta pro aplikaci až do -12 °C
určeno zejména pro montáž okenních a dveřních rámů, vyplňování dilatačních spár
vhodné pro materiály beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, plasty (mimo PE a PP)
poznámka před aplikací temperujte alespoň hodinu při +5 °C

Pěna trubičková, vysokoexpanzní, zimní do -12°C, Silver Line

{{column_name}}
{{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}}
2123001 ks 500 ml zelená zelená 500 97,37 1 ks 97,37 117,81 skladem 111,92
2123002 ks 750 ml zelená zelená 750 101,60 1 ks 101,60 122,94 skladem 116,79
Poptat {{getAvailabilityDate(row['00kod'])}}
Vybrali jste tyto produkty:
 • {{amount}}x{{getAmount(key)}}
Zatím nebyla vybrána žádná varianta aktuálního produktu
Již máte v košíku:
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
registrujte se a ušetříte! při tomto nákupu přesně {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH
přejít do košíku >
Registrujte se a získejte slevy na každý nákup
registrovat se
Zboží se vždy snažíme dodat co nejrychleji!

Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás

(v případě paletové přepravy do 12:00)

Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám! Rádi Vám poradíme.

+420 387 414 008

Mohlo by se Vám také hodit:

 •  Podrobný popis
 •  Ke stažení
 •  Diskuze

ZIMNÍ TRUBIČková PĚNA DO -12 °C SILVER LINE

Jednosložková montážní a konstrukční pěna na bázi polyuretanu. Zimní pěna se vyznačuje možností použítí při nízkých teplotách pod 0 °C až do -12 °C. Hnací plyn neobsahuje freony. Spolehlivě přilne na beton, omítku, zdivo, dřevo a polystyren.

Vlastnosti:

 • Rychle vytvrzující
 • Mrazuvzdorná, pro teploty až do -12 °C
 • Výborné tepelné a zvukové izolační schopnosti

Použití:

Pěnu využijete k vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní při teplotách pod 0°C. Dále se výborně hodí k lepení polystyrenu. V neposlední řadě poslouží jako výplň dutin mezi příčkami, stropem a podlahou nebo při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami.

Pro odstranění vytvrzelé PUR pěny doporučujeme využít odstraňovač. Při aplikaci využijete aplikační adaptér na trubičkovou dózu. Další sortiment z kategorie montážní pěny naleznete zde.

Technické informace - ZIMNÍ trubičková PĚNA

 • základ: polyuretan
 • tepelná odolnost:  -40 / +90 °C po vytvrzení
 • tepelný rozsah použití: -12 / +25 °C
 • doba vytvoření nelepivé slupky: 8 - 12 min. při 20°C

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace o bezpečnostni:

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
H351 Podezření na vyvolání rakoviny
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H332 Zdraví škodlivý při vdechování
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití
P410/P412Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

Přidat komentář nebo otázku

Vaše jméno *
Váš e-mail nebo URL
Text komentáře *
Doporučit známému
Poptat produkt

Položky označené * jsou povinné. Při zpracování vámi zaslaných údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace