×
×
Hledat
×
Košík
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
Přejít do košíku
{{product['nazev']}} {{product['cart_price']}}
Přejít do košíku

Tmel střešní, bitumenový, Den Braven

materiál ostatní
typ / druh zboží silikony, tmely, pěny
výrobce / dovozce Den Braven
provedení, specifické vlastnosti bitumenový střešní tmel
charakteristika produktu UV odolný
určeno zejména pro drobné opravy, lepení střešních krytin, utěsňování klempířských prvků
poznámka více info - dokumenty ke stažení
{{column_name}}
{{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}}
5828001 ks kartuše 310 ml černá kartuše 310 97,22 1 ks 97,22 117,64 skladem 111,76
Poptat {{getAvailabilityDate(row['00kod'])}}
Vybrali jste tyto produkty:
 • {{amount}}x{{getAmount(key)}}
Zatím nebyla vybrána žádná varianta aktuálního produktu
Již máte v košíku:
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
registrujte se a ušetříte! při tomto nákupu přesně {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH
přejít do košíku >
Registrujte se a získejte slevy na každý nákup
registrovat se
Zboží se vždy snažíme dodat co nejrychleji!

Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás

(v případě paletové přepravy do 12:00)

Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám! Rádi Vám poradíme.

+420 387 414 008
 •  Podrobný popis
 •  Ke stažení
 •  Diskuze

Střešní bitumenový tmel je určený především pro drobné opravy střech a lepení živčičných střešních krytinjako je například šindel. Použít jej můžete k utěsňování ukončovacích plechů, oplechování komínů, dotmelení parapetových a štítových krytin, okapových svodů, předchodů střech apd.
Bitumenový tmel je trvale elastický i při velkých teplotních rozdílech. Díky jeho vysoké přilnavosti k různých stavebním materiálům a UV stabilitě je tento tmel častým pomocníkem na stavbách různého charakteru. Mnoho dalších technických informací k střešnímu bitumenovému tmelu neleznete v technickém listu, který je k dispozici ke stažení.

Technický popis - střešní bitumenový tmel:

 • trvale pružný
 • odolný vlhku, vodě a povětrnostním vlivům
 • mrazuvzdorný s antikorozní ochranou
 • odolný vůči UV záření
 • vysoká přilnavost ke stavebním materiálům 
 • tepelná odolnost : -20 / +80°C (po vytvrzení)
 • aplikační teplota : +5 / +40°C
 • doba úplného vytvrzení : 1-2 týdny
 • materiál : bitumen

 


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Přidat komentář nebo otázku

Vaše jméno *
Váš e-mail nebo URL
Text komentáře *
Doporučit známému
Poptat produkt

Položky označené * jsou povinné. Při zpracování vámi zaslaných údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace