×
×
Hledat
×
Košík
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
Přejít do košíku
{{product['nazev']}} {{product['cart_price']}}
Přejít do košíku

Lazura, silnovrstvá, Lignofix

materiál ostatní
typ / druh zboží barvy, laky, nátěry, penetrace, ředidla
výrobce / dovozce Stachema
značka / značení výrobce Lignofix
provedení, specifické vlastnosti silnovrstvá lazura na dřevo, vodou ředitelná
charakteristika produktu chrání před povětrnostními vlivy, stříkající vodou a zašpiněním
určeno zejména pro dřevo v interiéru i exteriéru
poznámka vhodná na ploty, zahrandí domky, pergoly,
zahradní nábytek, okna, dveře a fasády
 • Fotogalerie
 • Varianty barev
{{column_name}}
{{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}}
1907001 ks antik šedý, 0,75 l antik šedá 0,75 282,27 1 ks 282,27 341,55 na dotaz 324,47 Poptat
1907007 ks bílý, 0,75 l bílá 0,75 282,27 1 ks 282,27 341,55 na dotaz 324,47 Poptat
1907005 ks bílošedý, 0,75 l bílošedá 0,75 282,27 1 ks 282,27 341,55 na dotaz 324,47 Poptat
1907003 ks bezbarvý s UV filtrem, 0,75 l čirá s UV filtrem 0,75 282,27 1 ks 282,27 341,55 na dotaz 324,47 Poptat
1907009 ks dub, 0,75 l dub 0,75 282,27 1 ks 282,27 341,55 na dotaz 324,47 Poptat
1907011 ks hnědošedý, 0,75 l hnědošedá 0,75 282,27 1 ks 282,27 341,55 na dotaz 324,47 Poptat
1907013 ks mahagon, 0,75 l mahagon 0,75 282,27 1 ks 282,27 341,55 na dotaz 324,47 Poptat
1907015 ks meranti, 0,75 l meranti 0,75 282,27 1 ks 282,27 341,55 na dotaz 324,47 Poptat
1907017 ks ořech, 0,75 l ořech 0,75 282,27 1 ks 282,27 341,55 na dotaz 324,47 Poptat
1907019 ks pinie, 0,75 l pinie 0,75 282,27 1 ks 282,27 341,55 na dotaz 324,47 Poptat
1907021 ks třešeň, 0,75 l třešeň 0,75 282,27 1 ks 282,27 341,55 na dotaz 324,47 Poptat
1907023 ks wenge, 0,75 l wenge 0,75 282,27 1 ks 282,27 341,55 na dotaz 324,47 Poptat
1907025 ks zlatý dub, 0,75 l zlatý dub 0,75 282,27 1 ks 282,27 341,55 na dotaz 324,47 Poptat
1907002 ks antik šedý, 2,5 l antik šedá 2,5 800,89 1 ks 800,89 969,08 na dotaz 920,63 Poptat
1907008 ks bílý, 2,5 l bílá 2,5 800,89 1 ks 800,89 969,08 na dotaz 920,63 Poptat
1907006 ks bílošedý, 2,5 l bílošedá 2,5 800,89 1 ks 800,89 969,08 na dotaz 920,63 Poptat
1907004 ks bezbarvý s UV filtrem, 2,5 l čirá s UV filtrem 2,5 800,89 1 ks 800,89 969,08 na dotaz 920,63 Poptat
1907010 ks dub, 2,5 l dub 2,5 800,89 1 ks 800,89 969,08 na dotaz 920,63 Poptat
1907012 ks hnědošedý, 2,5 l hnědošedá 2,5 800,89 1 ks 800,89 969,08 na dotaz 920,63 Poptat
1907014 ks mahagon, 2,5 l mahagon 2,5 800,89 1 ks 800,89 969,08 na dotaz 920,63 Poptat
1907016 ks meranti, 2,5 l meranti 2,5 800,89 1 ks 800,89 969,08 na dotaz 920,63 Poptat
1907018 ks ořech, 2,5 l ořech 2,5 800,89 1 ks 800,89 969,08 na dotaz 920,63 Poptat
1907020 ks pinie, 2,5 l pinie 2,5 800,89 1 ks 800,89 969,08 na dotaz 920,63 Poptat
1907022 ks třešeň, 2,5 l třešeň 2,5 800,89 1 ks 800,89 969,08 na dotaz 920,63 Poptat
1907024 ks wenge, 2,5 l wenge 2,5 800,89 1 ks 800,89 969,08 na dotaz 920,63 Poptat
1907026 ks zlatý dub, 2,5 l zlatý dub 2,5 800,89 1 ks 800,89 969,08 na dotaz 920,63 Poptat
Poptat {{getAvailabilityDate(row['00kod'])}}
Vybrali jste tyto produkty:
 • {{amount}}x{{getAmount(key)}}
Zatím nebyla vybrána žádná varianta aktuálního produktu
Již máte v košíku:
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
registrujte se a ušetříte! při tomto nákupu přesně {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH
přejít do košíku >
Registrujte se a získejte slevy na každý nákup
registrovat se
Zboží se vždy snažíme dodat co nejrychleji!

Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás

(v případě paletové přepravy do 12:00)

Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám! Rádi Vám poradíme.

+420 387 414 008

Mohlo by se Vám také hodit:

Impregnace na dřevo Lignofix Super

Variant: 3 od 836,34 Kč/ks 691,19 Kč bez DPH

Impregnace na dřevo Lignofix Efekt

Variant: 6 od 263,84 Kč/ks 218,05 Kč bez DPH

Štětec plochý

Variant: 6 od 36,72 Kč/ks 30,34 Kč bez DPH
 •  Podrobný popis
 •  Ke stažení
 •  Diskuze

Silnovrstvá lazura Lignofix je vodou ředitelná lazura určená pro všechny dřevěné povrchy v exteriérech a interiérech jako obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, okna, dveře apod. Lazura není samostatně vhodná k nátěrům pochozích ploch. Dřevo napadené biotickými škůdci je nutno nejprve ošetřit některým z typů biocidních přípravků. V exteriéru nedoporučujeme používat na dřeva s velkými obsahy pryskyřice (např. borovice).

info ve zkratce - Lazura silnovrstvá, Lignofix:

 • silnovrstvá lazura na dřevo
 • vodou ředitelná
 • barva: antik šedá, čirá s UV filtrem, bílošedá, bílá, dub, hnědošedá, mahagon, meranti, ořech, pinie, třešeň, wenge, zlatý dub
 • objem: 0,75 nebo 2,5 l
 • chrání před povětrnostními vlivy, stříkající vodou a zašpiněním
 • určeno zejména pro: dřevo v interiéru i exteriéru
 • vhodné pro: ploty, zahradní domky, pergoly, zahradní nábytek, okna, dveře a fasády
 • spotřeba: až 15 m²/l

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o nebezpečnosti:
H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H331 Toxický při vdechování.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H361d Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Přidat komentář nebo otázku

Vaše jméno *
Váš e-mail nebo URL
Text komentáře *
Doporučit známému
Poptat produkt

Položky označené * jsou povinné. Při zpracování vámi zaslaných údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace