×

Hledat

×
Košík
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
Přejít do košíku
{{product['nazev']}} {{product['cart_price']}}
Přejít do košíku


Pěna pistolová zimní pěna MEGA 70, DenBraven

materiál ostatní
typ / druh zboží silikony, tmely, pěny
výrobce / dovozce Den Braven
provedení, specifické vlastnosti ZIMNÍ jednosložková polyuretanová pěna
charakteristika produktu až do -12°C, zvýšená vydatnost, nízká expanze
určeno zejména pro montáže otvorových výplní, vyplňování dutin
poznámka více info - dokumenty ke stažení
 • Dokumenty ke stažení

Pěna pistolová zimní pěna MEGA 70, DenBraven

{{column_name}}
{{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼")}}
Poptat
Vybrali jste tyto produkty:
 • {{amount}}x{{getAmount(key)}}
Zatím nebyla vybrána žádná varianta aktuálního produktu
Již máte v košíku:
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
registrujte se a ušetříte! při tomto nákupu přesně {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH
přejít do košíku >
Registrujte se a získejte slevy na každý nákup
registrovat se
Zboží se vždy snažíme dodat co nejrychleji!

Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás

(v případě paletové přepravy do 12:00)

Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám! Rádi Vám poradíme.

+420 387 414 008
 • Podrobný popis
 • Diskuze

Zimní pistolová pěna MEGA 70, výrobce Den Braven, profesionální jednosložková polyuretanová montážní pěna. Tato pěna byla vyvinuta speciálně pro požadavek maximální výtěžnosti s možností použití za teplot -12°C až do +35°C.
PU Pěna se vyznačuje výbornou přilnavostí na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod. Po vytvrzení je možné pěnu přetřít běžnou nátěrovou hmotou. Nulová nutriční hodnota - odolná plísním a roztočům.
Vhodná pro montáž dveří, oken, vrat apod. i v mínusových teplotách  Slouží i jako vyplň dutin, izolace prostupů, chrániček vě stěnách či jako tepelná a zvuková izolace.

Technické informace zimní pistolové pěny MEGA 70:

 •  tepelná odolnost po vytvrzení: -40 / +90°C
 • aplikační teplota: +1 / +35°C
 • doba vytvoření nelepivé vrstvy: cca 6 minut při +20°C a 65% R.H.
 • řezatelnost (v závislosti na rozměrech spáry nebo dutiny): 30 minut při +20°C, 140 minut při -12°C
 • vzduchová neprozvučnost: > 58dB
 • vydatnost: až 70 litrů

Výhody:

 • zvýšená vydatnost
 • kvalitní rovnoměrná struktura
 • možnost ořezu po 30 minutách
 • nízká expanze, nasákavost do 2%

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o nebezpečnosti:
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
H220 Extrémně hořlavý plyn
H351 Podezření na vyvolání rakoviny
H332 Zdraví škodlivý při vdechování
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H315 Dráždí kůži
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H302 Zdraví škodlivý při požití

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití
P410/P412Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě
přesahující 50°C/122°F
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a
ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachován
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím
vody/mýdla
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte
lékařskou pomoc/ošetření

 

Přidat komentář nebo otázku

Vaše jméno *
Váš e-mail nebo URL
Text komentáře *

Prodej zimní pistolové pěny MEGA 70 realizujeme po celé ČR za minimální ceny přepravy (viz Ceník přeprav). Budete-li nákup realizovat jako registrovaný zákazník, získáte trvalé slevy 5% až 15% na většinu námi nabízeného zboží!!!
Dobrá cena je jen dobrý začátek, děláme vše proto, abyste se k nám za nákupem rádi vraceli a těšíme se na obchodní spolupráci! JAK NAKUPOVAT? Více info zde.

Doporučit známému
Poptat produkt

Položky označené * jsou povinné. Při zpracování vámi zaslaných údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.

Buďte v obraze

Přihlašte se k odběru novinek.

Buďte informováni o zajímavých slevách a akcích

Získejte zvýhodněné ceny

Spousta kutilských rad a tipů

Chci být v obraze


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace